Grön Kompetens AB

Välkommen till vår sajt. Här berättar vi om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda.

Grön kompetens AB startades 1 juni 2007. Vi är tre personer i företaget och har vårt kontor på Alnarp. Det är ett utmärkt läge för oss som eftersträvar att ha en bra kontakt med forskning och utveckling samtidigt som vi har ett nära samarbete med företag och organisationer inom de gröna näringarna

Vi bedriver rådgivning på konsultbasis inom odling, ekonomi, kvalitet och företagsutveckling samt utvecklings- och utredningsarbeten. Vår största kundgrupp är företag och organisationer inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen.

Vi är alla hortonomer och har varit anställda i tur och ordning hos TEU, Trädgårdsutveckling, GRO Konsult och LRF Konsult

 

GROplan har uppdaterats i ett SLF-projekt och heter nu SvePlan. Du kan ladda ner program och beskrivning.

Ladda hem insamlings-
formulär för Kalkyllådan.

Läs rapporten Kalkylera i växthusföretag... med handgripliga tips om kalkyler och datainsamling

Vi har ny besöksadress  

Prova vår kalkyllåda
värmeberäkning, energianalys
och kalkyler.
Välj Kalkyllådan
från menyn!

Energijakten - Miljödatabasen