Tjänster från Grön Kompetens AB

Produktionsplanering - SvePlan, f.d. GROplan

För produktionsplanering finns dataprogrammet SvePlan som utvecklats av Bengt Håkansson. SvePlan är ett hjälpmedel för att planera och följa upp odling och ekonomi i växthusföretag. Programmet hjälper dig att ta fram bättre beslutsunderlag och att hålla reda på material och plantor som måste beställas. Det är ett verktyg för bättre ekonomi och bättre kontroll. I samarbete med Bengt Håkansson Horticonsult erbjuds tjänster där programmets alla möjligheter kan användas. Mobilnummer till Bengt Håkansson 0709-98 84 09.

 


GROplan har vidareutvecklats inom ett SLF-projekt och heter nu SvePlan. Programmet kan laddas hem utan kostnad.

Ladda ner beskrivning av SvePlan.

Ladda ner SvePlan

 

 

 

 

Olika funktioner i SvePlan:
Odlingsplan
Ekonomisk plan (täckningsbidrag för alla kulturer och omgångar)
Arbetsplan
Prisanalys (vilket pris behövs för kostnadstäckning)
Månadsbudget
Sådd- och planteringslista
Försäljningsplan

GROplan har uppdaterats i ett SLF-projekt och heter nu SvePlan. Du kan ladda ner program och beskrivning.

Ladda hem insamlings-
formulär för Kalkyllådan.

Läs rapporten Kalkylera i växthusföretag... med handgripliga tips om kalkyler och datainsamling

Vi har ny besöksadress  

Prova vår kalkyllåda
värmeberäkning, energianalys
och kalkyler.
Välj Kalkyllådan
från menyn!

Energijakten - Miljödatabasen