Välkommen till kalkyllådan

I Kalkyllådan finns räknehjälpmedel som det är gratis att använda. Kalkyllådan har finansierats av SLU Tillväxt trädgård http://tillvaxtprogram.slu.se  och Grön kompetens. Utvecklingsarbetet har utförts av SLU och Grön kompetens. Det är vår förhoppning att odlare av prydnadsväxter, studenter inom trädgård m.fl. med hjälp av kalkyllådan enkelt ska kunna göra olika företagsekonomiska kalkyler.

Välj den typ av kalkyl du vill göra. Fyll i egna uppgifter och gör beräkning. Uppgifter sparas successivt under själva beräkningen. För att kunna gå tillbaka till en beräkning används "inloggning", vilket rekommenderas. Uppgifterna sparas då med personligt valt lösenord.

Beräkningar kan utan inloggning kan även ske, men då kan du bara göra en beräkning i taget och den försvinner när du räknar på annat alternativ, stänger ner programmet  etc. Dina uppgifter skyddas så att ingen annan kan se dem. Räknehjälpmedlen är självinstruerande men om du behöver hjälp med ditt kalkylarbete är du välkommen att vända Dig till Grön Kompetens AB.

Villkor för användning

Utgivare kan inte ställas till svars för eventuella fel eller feltolkningar. Allt användande sker på egen risk. Om du behöver hjälp gäller principen att korta enkla frågor för att använda räknehjälpmedlen besvaras gratis. I övrigt debiteras nedlagd tid.  

 

Insamlingsformulär

Underlätta Ditt kalkylarbete med praktiska insamlingsformulär för grönsakskalkyl, krukväxtkalkyl och energi. För krukväxtodling finns formulär avsett för en enstaka kultur samt även formulär där uppgifter för några kalkyler kan samlas översiktligt. Ladda ned formulären som pdf-filer för utskrift och egen användning.

Vill du veta mera om kalkylering?

Lättillgänglig kunskap om kalkylering finns nu rapporten ?Kalkylera i växthusföretag, Analysera - jämföra - förbättra - lära? (Ekelund, Larsson, Hansson). Texten knyter an till Kalkyllådan och uppmuntrar till ett eget och aktivt kalkylarbete. Läsaren får handgripliga råd om datainsamling och arbetsgång. Datainsamling underlättas med genomtänkta rutiner och bl.a. visas exempel på insamlingsformulär för kalkyler, energi samt tidkort. Ett lärorikt och utvecklande sätt att arbeta med kalkyler är att medverka i en grupp där man träffas och jämför nivåer med andra företag. Även för gruppjämförelser finns tips att få. Rapporten bygger på lång erfarenhet från arbete med trädgårdsföretag. Grunden kommer från TEU som från början var ett forskningsprojekt startat vid SLU (då Lantbrukshögskolan) i Alnarp.

Ladda hem RAPPORT

Ladda hem formulär för datainsamling (kalkyl krukväxt, kalkyl krukväxter sammanfattning, kalkyl grönsaker, el och gas sammanställning)

Hämta manual till kalkyllådan här

GROplan har uppdaterats i ett SLF-projekt och heter nu SvePlan. Du kan ladda ner program och beskrivning.

Ladda hem insamlings-
formulär för Kalkyllådan.

Läs rapporten Kalkylera i växthusföretag... med handgripliga tips om kalkyler och datainsamling

Vi har ny besöksadress  

Prova vår kalkyllåda
värmeberäkning, energianalys
och kalkyler.
Välj Kalkyllådan
från menyn!

Energijakten - Miljödatabasen